[CAT]

TERMES D'ÚS I CONDICIONS GENERALS:

ATHL. Exercise Training | Postinjury | Medicine. és un distribuidor de planificacións i programes d'acondicionament i adaptació de la força, entrenament i prescripció d'exercisi. ATHL. Exercise Training | Postinjury | Medicine. està legalment autoritzat i qualificat per proveir, facilitar i supervisar activitat física i proves d'esforç. ATHL. Exercise Training | Postinjury | Medicine. no es fa responsable de cap risc i conseqüencies derivades de la negligencia, mal ús o falta de coneixement dels nostres programes ni de cap activitat física, esport o esport d'acció pel qual ha estat disenyat. ATHL. Exercise Training | Postinjury | Medicine. no es fa responsable de cap activitat física conduida sota efectes de l'alcohol, drogues, doping o altres ajudes ergogèniques. ATHL. Exercise Training | Postinjury | Medicine.promou un ámbient de pràctiva lliure i saludable.

L'activitat física pot ser perillosa, si té cap questió referent a la seva salut i al seu benestar consulti el seu centre médic més pròxim.

Métodes de pagament.

ATHL. Exercise Training | Postinjury | Medicine proveeix un servei de subscripció online de entrenament i prescripció d’exercisi.
El pagament de la subscrirpció es fa mitjançant tarjeta de crédit/débit (VISA, MASTERCARD, AMEX, DISCOVER, JCB) i será carregat mensualment amb carácter automàtic. El sistema de subscripció és un servei dinàmic d’actualització continua d’entrenament/prescripció d’exercisi sense interrupció, fins que se’n notifiqui el contrari. Un cop iniciat el servei de subscripció els pagaments serán efectius de manera continuada fins que se’n notifiqui l’interès contrari i queden subjecte a les polítiques de cancel·lació.

ATHL.Exercise Training | Postinjury | Medicine. utilitza la següent divisa: EUROS (€).

 

Politica de cancelació​

El cancelament de la subscripció ha de ser notificada via email a info@athlexercise.com. Els efectes de la cancelació tindran lloc a final de mes de la data de notificació sense execpcions.

Cada subscripció té un període de prova gratuït de 20 dies i sense quota de cancel·lació. Si el pagament de la subscripció queda denegat, després de notificació, amb 7 dies el servei d’acces será bloquejat.

Per mantenir una subscrició en standby degut a un escenari de lesió cal presentar els informes i documentació médica. Per demanar un periode de manteniment, siusplau contecteu: info@athlexercise.com

 

Politica de preus

Els preus incoluen IVA.

 

TEXT LEGAL

En compliment de l'establert en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informem que aquesta pàgina Web és propietat de ATHL. Exercise Training | Postinjury | Medicine.

Per a qualsevol consulta o proposta, contacti'ns en l'e-mail info@athlexercise.com.

 

L'accés a la nostra pàgina Web per part de l'usuari és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació integra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D'ÚS vigents en el moment de l'accés, que preguem llegeixi detingudament. Si l'usuari no estigués d'acord amb les presents condicions d'ús, haurà d'abstenir-se d'utilitzar aquest portal i operar per mitjà del mateix.

 

A través de la nostra pàgina Web oferim informació sobre ATHL. Exercise Training | Postinjury | Medicine., així com dels nostres productes, serveis i com sol·licitar més informació sobretot això.

 

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra Web site i fins i tot suprimir-la de la Xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això de forma unilateral i sense previ avís.

 

DRETS D'AUTOR

 

Tots els continguts, textos i imatges presents a la nostra pàgina Web són propietat de ATHL. Exercise Training | Postinjury | Medicine. i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

 

L'usuari únicament té dret a un ús privat dels mateixos, i necessita autorització expressa de ATHL. Exercise Training | Postinjury | Medicine. per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los i/o fer ús de qualsevol dret pertanyent al seu titular.

En el cas que qualsevol persona consideri que a la present pàgina web s'estan vulnerant qualsevol norma referent als drets de propietat intel·lectual i industrial o altres drets, preguem que ens ho notifiqui amb l'objectiu de restablir l'ordre pertorbat, si és que s'ha produït.

 

CONDICIONS D'ACCÉS

 

L'accés a la nostra pàgina Web és gratuït i no requereix prèvia subscripció o registre. L'usuari ha d'accedir a la nostra pàgina Web conforme a la bona fe, les normes d'ordre públic, a les presents Condicions Generals d'Ús i, si escau, les condicions específiques d'ús que poguessin ser aplicable. L'accés a nostre assetjo Web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l'usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

 

L'usuari té expressament prohibit la utilització i obtenció dels serveis i continguts oferts a la present pàgina web, per procediments diferents als estipulats en les present condicions d'ús, i si escau en les condicions particulars que regulin l'adquisició de determinats serveis.

 

Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin unes altres websites als quals es pugui accedir a través dels enllaços (links, bàners, botons, cercadors,...) que la nostra pàgina web posa a la seva disposició, li comuniquem que ATHL. Exercise Training | Postinjury | Medicine., queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar per la utilització d'aquestes pàgines web alienes a la nostra empresa per part de l'usuari, al que recomanem llegir els avisos legals que regulin tots els llocs web.

 

Queda expressament prohibida la introducció d'hiperenllaços en pàgines web alienes a la nostra empresa, que permetin l'accés a la nostra pàgina web, sense el previ consentiment de ATHL. Exercise Training | Postinjury | Medicine. 

En tot cas, l'existència d'hiperenllaços en llocs web aliens a nosaltres, no implicarà en cap cas l'existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web on s'estableixi l'hiperenllaç, ni l'acceptació per part del ATHL. Exercise Training | Postinjury | Medicine., dels seus continguts o serveis.

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 

ATHL. Exercise Training | Postinjury | Medicine., els comunica que, amb la finalitat d'informar dels productes i serveis que ofereix així com per a l'enviament d'informació promocional, en aquesta Web se sol·liciten dades de caràcter personal que seran objecte de tractament informatitzat i incorporats als nostres fitxers (bases de dades).

 

Així mateix, li informem que totes les dades són tractats conformi la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals 15/1999, i que els nostres fitxers estan legalment inscrits en el Registre General de Dades Personals. Les presents polítiques de privadesa es regeixen per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a ella, tant nacionals com a estrangers que utilitzin aquesta Web.

 

Consentiment i autorització al tractament automatitzat de les seves dades personals

 

ATHL. Exercise Training | Postinjury | Medicine. com a responsable dels seus corresponents fitxers, considera que quan vostè accepta enviar les seves dades personals mitjançant correu electrònic, ens està donant expressament la seva autorització i consentiment per al tractament i incorporació d'aquestes dades als nostres fitxers automatitzats que corresponguin, si bé amb caràcter revocable i sense efectes retroactius, i accepta les condicions del tractament expressades a continuació. Les seves dades seran tractades amb la màxima confidencialitat i complint tots els requisits que obliga la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals 15/1999.

 

Quines dades sol·licitem i finalitat

 

Les dades que li sol·licitem són els adequats, pertinents i estrictament necessaris per a la finalitat per la qual es recullen, i en cap cas està obligat a facilitar-nos-els, no obstant això, són absolutament necessaris per poder dur a terme els serveis que li oferim, per la qual cosa les dades del formulari són d'obligada resposta.

Drets d'accés, rectificació, cancel·lació de les seves dades personals

 

En qualsevol moment té dret a accedir per consultar les seves dades, rectificar-los si són erronis o han variat i cancel·lar-los si no desitja seguir incorporat a ells. Pot comunicar-nos el dret que desitgi exercir per escrit a través del Correu Electrònic: athlexercise@gmail.com

 

Cessió o comunicació de les seves dades

 

ATHL. Exercise Training | Postinjury | Medicine., li informa que les seves dades són tractades confidencialment i són utilitzats exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades. Per tant, no cedim ni comuniquem a cap tercer les teves dades, tret que l'usuari ens ho autoritzi.

Actualització i Cancel·lació de les seves dades

 

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació en ells, en cas contrari, no responem de la veracitat dels mateixos.

Així mateix, ens certifica que totes les dades que Un. ens facilita són certs i pertinents per a la finalitat per la qual els hi sol·licitem.

Cookies

 

Aquesta pàgina Web no utilitza cookies, ni qualsevol altre mitjà de captació d'hàbits de navegació dels usuaris.

 

Garantia de Confidencialitat i Seguretat dels fitxers automatitzats

 

ATHL. Exercise Training | Postinjury | Medicine. en resposta a la confiança dipositada en nosaltres i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les seves dades personals, els informa que ha adoptat totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per salvaguardar la seguretat dels mateixos tal com exigeix el Reial decret 994/1999 que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal. Això no obstant això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en internet no són inviolables.

 

ATHL. Exercise Training | Postinjury | Medicine. pot modificar les presents polítiques de privadesa per adaptar-les a les mesures legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, per la qual cosa exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d'aquesta Web.

 

ATHL. Exercise Training | Postinjury | Medicine. no es responsabilitza del tractament de les seves dades personals de les pàgines web a les quals pugui accedir a través dels diferents links que conté la nostra pàgina.

 

RESPONSABILITATS

 

En posar a la disposició de l'usuari aquesta pàgina Web volem oferir-li tot un seguit de serveis i continguts de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació dels mateixos així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d'alguna manera puguin danyar el sistema informàtic, documents i fitxers de l'usuari.

  

ATHL. Exercise Training | Postinjury | Medicine. no garanteixen el correcte funcionament respecte a la disponibilitat i continuïtat de la nostra pàgina web. En la mesura del possible, intentarem posar en coneixement dels usuaris qualsevol interrupció en el servei i esmenar-ho al més aviat possible. No obstant això, ATHL. Exercise Training | Postinjury | Medicine. queda eximida de qualsevol responsabilitat derivada de l'incorrecte funcionament o interrupcions de la nostra pàgina web.

 

L'usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l'ús de la nostra pàgina web, sent l'únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre la pàgina web es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, obligant-se l'usuari a mantenir indemne a ATHL. Exercise Training | Postinjury | Medicine. per qualsevol reclamacions derivades, directa o indirectament de tals fets.

 

Tot el referent a la nostra pàgina web, es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut de la present pàgina web, totes les parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

...

 

ATENCIÓ: Les presents Condicions Generals d'Ús han estat establertes amb data 18/11/2019. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació: per favor, comprovi la data d'emissió en cada ocasió en què es connecti a la nostra pàgina Web i així tindrà la certesa que no s'ha produït modificació alguna que li afecti.

[ENG]

GENERAL TERMS OF USE

ATHL. Exercise Training | Postinjury | Medicine. is a strength and conditioning, training and exercise prescription planning and program distributor. ATHL. Exercise Training | Postinjury | Medicine. is legally entitled and qualified to distribute, facilitate and supervise physical activity and exercise testing. ATHL. Exercise Training | Postinjury | Medicine. is not responsible for any risk or consequence derived of negligence, inappropriate use or misunderstanding of our programs either nor responsible of any physical activity, sport or action sport for which the program has been designed. ATHL. Exercise Training | Postinjury | Medicine. is not responsible of any physical activity under alcohol, drugs, doping or other ergogenic substances. ATHL. Exercise Training | Postinjury | Medicine. promotes a fair play, clean and healthy environment.

Physical activity can be dangerous, if you have any question regarding your health or wellbeing visit your health care provider or your physician.

 

Method payments.

 

ATHL. Exercise Training | Postinjury | Medicine provides an online training/prescription subscription through an online interface.

Card details are given in entry questionannaire in order to engage subscription service. Subscription is paid through credit/debit card (VISA, MASTERCARD, AMEX, DISCOVER, JCB) and will be charged automatically, monthly. The subscription system is a dynamic service of updateing exercise training/prescription program without interruption, unless notified. Subscription service and payments will keep being effective, unless notified and subject to cancellation policies.

ATHL.Exercise Training | Postinjury | Medicine. works under the following currency: EUROS (€).

Cancellation policies

Subscription cancellation must be notified by email at info@athlexercise.com. Cancelation will take action and prorated payment will become efective on cancelation date. Each subscription has a 20 days free trial.

If subscritpion payment is unsucsseful will be notified and with in 7 days service acces will be blocked.

Standby subscriptions can be made under severe injury scenario presenting orignal medical reports documentation. For Injury standby request, please contact asap: info@athlexercise.com.

Price policy

Price include VAT.

 

LEGAL TEXT

On reference of  established Law 34/2002 of Information service and E-commerce we inform you that this website is property of  ATHL. Exercise Training | Postinjury | Medicine.

 

Regarding any assessment or proposal, contact us by email on info@athlexercise.com.

 

Users website acces is free and is conditioned to the previous reading and full agreement and without reservations to the established General Terms of use at the time off acces, which we kindly invite to read accurately. If the user does not agree with the present General terms of use, it might have to cease any activity through this portal.

Through this website information of ATHL. Exercise Training | Postinjury | Medicine. can be found as well as information related to products, services and how to solicit more information.

At any time we can modify this website presentation as well as it configuration, including deleting the domain of the network, as well as any services and contents. Any change can be from an unilateral decision and without previous notification.

 

AUTHOR RIGHTS

Any content, text and images presents in our website are property of ATHL. Exercise Training | Postinjury | Medicine. and therefore protected by Intellectual and industrial rights.

The user only will have right of us of any content at a private title and needs direct authorization of ATHL. Exercise Training | Postinjury | Medicine. to modify, reproduce, use or distribution of any right belonging to the author.

In the case of any rule has been vulnerated in this website regarding intellectual and industrial property rights or others, we ask to notify us with the goal to establish any perturbation if that is the case.

 

ACCES CONDITIONS

The access to this website is free and does not require any previous subscription or registration. The user can access our website in agreement to public order rules, present General Conditions of Use and in particular cases to specific conditions if applicable.

Any activity, under all previous agreements, in the website is absolutely under users responsibility which one will answer in front of any damage or prejudices with external effects to thirds or to our title.

The user has prohibited the use and the access to services and contents displayed on the present website to different procedures established to the present General conditions and terms of use and if needed to the particular conditions which might regulate the acquisition of specified services.

Understanding the fact that is impossible to control the information, content and services in other websites which may be accessible through any type of links which our website can offer, we notify that ATHL. Exercise Training | Postinjury | Medicine. is in exemption to all users of any type of damage or prejudice responsibility which can be derived from the use of this foreign websites of our company. We strongly recommend to read all legal texts and regulations of any websites.

Is absolutely forbidden the introduction of  links or hyperlinks in websites foreign to our company which ones allow access to our website without previous agreement and consent of ATHL. Exercise Training | Postinjury | Medicine.

In any case, the existence of links in foreign websites, will not imply in any case the existence of commercial relations with the author of the website which has the link, and therefore any agreement from ATHL. Exercise Training | Postinjury | Medicine. about their content and services.

 

PROTECTION OF PERSONAL DATA

 

ATHL. Exercise Training | Postinjury | Medicine., communicates and notifies that with the finality of inform of our products and services offered as well as for promotional information communications, in this website personal data can be asked and those will be object digital control and included on our database.

All data will be treated under Organic Law of Personal Data Protection 15/1999, and that our databases are legally registered in the Registre Gerneral de Dade Personals. The privacy policies are under Spanish regulation independently of the country of access to the website.

 

Consent and authorization of automated management of personal data.

 

ATHL. Exercise Training | Postinjury | Medicine. as a responsible of the database, understand that when you send any personal data through email, is in agreement with the management and the inclusion of that data to our database. Your data will be managed with maximum confidentiality and satisfying all requirements established by Organic Law of Personal Data Protection 15/1999.

 

Data goals

 

The data asked for is the adequate and strictly necessary for the goal which once are being asked, in any case the user is obligated to facilitate those. However, these data are absolutely necessary in order to perform the services offered.

Access rights, updates or cancelation of personal data

 

At any time the user has the right to access our database for an individual title consultation, updated, correct them or proceed to their cancelation. The user can contact us an notify their will by a written email.

Comunication of your data

 

ATHL. Exercise Training | Postinjury | Medicine., informs you that your data are managed with confidentiality and they are used internally exclusively. Therefore, ATHL. Exercise Training | Postinjury | Medicine. does not facilitate data to any thirds unless users authorization.

 ​

Updates or cancelation of data

It is important, that in order to keep your data updated, to notify any modification on your personal data, therefore our response will be on the registered data.

As well, giving your data you will be responsible to certify that facilitated data are true and relevant to the purpose for which are requested.

 

Cookies

 

This website does not use cookies, nor either any other habit tracking system of user network use.

 

Guarantee of confidentiality and Security of database

 

ATHL. Exercise Training | Postinjury | Medicine. with an answer of trust and the importance which concern us regarding data protection and confidentiality to your data, is informed follows the regulation of Reial decret 994/1999. However, the user must be conscious that security systems and protocols in internet are not inviolable.

ATHL. Exercise Training | Postinjury | Medicine. can modify the present privacy policies in order to adapt those to last laws and data regulation rules of personal data.

ATHL. Exercise Training | Postinjury | Medicine. is not responsible of any personal data management in websites which can be accessed through links from our company website.

 

RESPONSABILITIES

 

Allowing the user to use this website, services and contents are offered aiming to quality and professionalism for their benefit as well as any IT systems. However, we will not answer to the presence of virus or other elements whom in a certain way could damage systems, files or user database.

ATHL. Exercise Training | Postinjury | Medicine. does not guarantee the correct function regarding website availability and continuity on our website. Under any circumstance any service interruption will reason of communication and notification as soon as possible. However, ATHL. Exercise Training | Postinjury | Medicine.  is exempt of any responsibility derivated of any incorrect function or service interruption of this website.

Users accept all responsibility derivate of the use of this website, being the only responsible to direct and indirect effects of this website, including, any health, legal or economical result, are well as the fail to achieve any of the expectations generated  in our portal, obligating the user to maintain unscathed ATHL. Exercise Training | Postinjury | Medicine. for any reclamation derived from direct or indirect facts.

Everything referenced in this website is exclusively regulated by Spanish laws. In the case of any discrepancy or difference between parts in relation to the interpretation and content in this website, both sides agree with resignation of any other law to Barcelona Courts (Spain).

...

 

ATTENTION: The present General conditions of use have been established on date of 18/11/2019. At any time we can proceed to modify. Please check last update each time you connect to our website.