[CAT]

AVÍS LEGAL

1. Objecte i àmbit d'aplicació.
Aquesta pàgina web (en endavant el portal) pertany a ATHL.Exercise, SL (en endavant ATHL.Exercise Exercise Training | Postinjury | Medicine), amb domicili social a Avinguda Sant Antoni, Ed. Els Arcs, 1º1ª planta, la Massana, AD400 , Andorra.
La utilització d'aquest portal implica l'acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís legal, sense reserves de cap classe. ATHL.Exercise Training | Postinjury | Medicine podrà modificar el portal i efectuar els canvis i modificacions estimi convenients i crea necessaris per a l'adequada funcionalitat del mateix, sense necessitat de previ avís.
Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris derivats dels serveis oferts al portal estaran vinculades a la legislació i jurisdicció de el Principat d'Andorra.


2. Informació subministrada en el website.
ATHL.Exercise Training | Postinjury | Medicine realitza tots els esforços per oferir la informació continguda en el portal de forma veraç i sense errors de cap tipus. En el cas que en algun moment es produís algun error, aliè en tot moment a la voluntat de ATHL.Exercise Training | Postinjury | Medicine, es procediria immediatament a la seva correcció.
De la mateixa manera, és possible que els continguts de l'portal puguin mostrar, de vegades, informació provisional sobre alguns productes, serveis o esdeveniments.
De les informacions, continguts, afirmacions i expressions que continguin els productes, serveis o esdeveniments al portal, han de respondre els editors, fabricants o proveïdors d'aquests productes. Les imatges publicades no tenen per què correspondre amb els productes, serveis o esdeveniments reals, sent les mateixes orientatives, i sent vinculant la descripció del producte donada, segons la normativa legal vigent.

 

3. Propietat intel·lectual i industrial.
Tots els continguts publicats a la botiga i especialment els dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, així com el programari, els noms comercials, les marques o dibuixos industrials i qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de ATHL.Exercise Training | Postinjury | Medicine o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió al portal.
En cap cas s'entendrà que es concedeix cap llicència o s'efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d'aquests drets ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de ATHL.Exercise Training | Postinjury | Medicine o dels titulars corresponents.
Queda prohibit, per tant, l'ús de l'portal amb fins públics o comercials, per la qual cosa no es podrà explotar, reproduir, distribuir, modificar, comunicar públicament, cedir, transformar o usar el contingut d'al portal. Queda expressament prohibida la introducció d'hiperenllaços amb fins mercantils en pàgines web alienes a ATHL.Exercise Training | Postinjury | Medicine, que permetin l'accés a l'portal, sense consentiment previ. En tot cas, l'existència d'hiperenllaços en llocs web aliens a nosaltres, no implicarà en cap cas l'existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web on s'estableixi l'hiperenllaç, ni l'acceptació per part de ATHL.Exercise Training | Postinjury | Medicine dels seus continguts o serveis.


4. Responsabilitat de ATHL.Exercise Training | Postinjury | Medicine
Els productes, serveis i esdeveniments presentats en el portal són conformes a la legislació Andorrana.
L'accés a l'portal serà voluntari, i, per tant, responsabilitat de l'usuari, qui serà responsable de tot efecte directe o indirecte que per l'ús que faci de l'portal, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i / o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, obligant-se l'usuari a mantenir indemne a ATHL.Exercise Training | Postinjury | Medicine per qualssevol de les reclamacions derivades, directament o indirectament de tals fets ATHL.Exercisee Training | Postinjury | Medicine no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i / o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivades per causes alienes a ATHL.Exercise Training | Postinjury | Medicine, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel portal, ni dels retards o bloquejos en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'Internet o en altres sistemes electrònics, ni de la impossibilitat de donar el servei o permetre l'accés per causes no imputables a ATHL.Exercise Training | Postinjury | Medicine, degudes a l'usuari, a tercers, oa supòsits de força major. ATHL.Exercise Training | Postinjury | Medicine no controla, amb caràcter general, la utilització que els usuaris fan de l'portal.
En particular, ATHL.Exercise Training | Postinjury | Medicine no respon en cap cas que els usuaris utilitzin el portal de conformitat amb la llei, el present Avís legal, la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

5. Obligacions de clients i usuaris.
Amb caràcter general l'usuari s'obliga a el compliment de el present Avís legal, així com a complir les especials advertències o instruccions d'ús contingudes en les mateixes, al portal i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums ia les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda, i abstenint-se d'utilitzar el portal de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de ATHL.Exercise Training | Postinjury | Medicine, els seus proveïdors, la resta d'usuaris o en general de qualsevol tercer.

 

TERMES D'ÚS I CONDICIONS GENERALS:

ATHL. Exercise Training | Postinjury | Medicine és un distribuidor de planificacions i programes de condicionament i adaptació de la força, entrenament i prescripció d'exercici. ATHL. Exercise Training | Postinjury | Medicine està legalment autoritzat i qualificat per proveir, facilitar i supervisar activitat física i proves d'esforç. ATHL. Exercise Training | Postinjury | Medicine no es fa responsable de cap risc i conseqüències derivades de la negligencia, mal ús o falta de coneixement dels nostres programes ni de cap activitat física, esport o esport d'acció pel qual ha estat dissenyat. ATHL. Exercise Training | Postinjury | Medicine. no es fa responsable de cap activitat física conduida sota efectes de l'alcohol, drogues, doping o altres ajudes ergogèniques. ATHL. Exercise Training | Postinjury | Medicine.promou un ambient de pràctica lliure i saludable.

1. ATHL.4Professionals
​ATHL.Exercise dona suport  als professionals de l'industria outdoor i de l'activitat física i l'esport. Millorar el rendiment per optimitzar la passió es la nostra filosofia. Accedeix, sota aprovació de documentació, a ATHL.4 Professionals, ATHL.4 Premium a 9.99€/mes, sense quota de cancelació.

Si ets un :

- Instructor d'esports Esqui/Snowboard/Escalada/Muntanyisme/Alpinisme/MTB
- Guía de muntanya
- Aspirant de guía de muntanya
- Ski patrol
- Equips de socors i rescat
- Venedor de material esportiu

​Envia a info(at)athlexercise.com:

1. Cópia de titulació
2. Certificat d'empresa de feina a temps complet/parcial
3. Documentació demostran experiencia professional

 

2. Preus
​Els preus incoluen IVA.

3. Métodes de pagament.
​​ATHL. Exercise Training | Postinjury | Medicine proveeix un servei de subscripció online d'entrenament i prescripció d'exercici.

El pagament s’efectua mitjançant targeta de crédit/débit (VISA, MASTERCARD, AMEX, DISCOVER, JCB) i serà carregat mensualment amb carácter automàtic. Un cop iniciat el servei de subscripció els pagaments serán efectius de manera continuada fins que se’n notifiqui l’interès contrari i queden subjecte als Termes d’ús i condicions generals tant com a la política de privacitat i avis legal.

ATHL.Exercise Training | Postinjury | Medicine. utiliza la següent divisa: EUROS (€).

 

4. Cancelacions
​El cancelament de la subscripció ha de ser notificada via email a info(at)athlexercise.com.

ATHL.4 i ATHL.4Professionals, els efectes de la cancelació tindran lloc a final del mes natural des de la data de notificació sense execpcions. Cancelació no aplicable a servei PRO i abonaments anuals.

Cada subscripció té un període de prova gratuït de 14 dies i sense quota de cancel·lació. Si el pagament de la subscripció queda denegat, després de notificació, amb 7 dies el servei d’acces será bloquejat.

ATHL.PRO es sense quota de cancel·lació.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

És compromís del ATHL.Exercise, SL el respecte de la privadesa dels usuaris i la protecció i seguretat de les seves dades personals.

L'usuari ha de llegir amb atenció aquesta política de privadesa, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per facilitar la seva comprensió, i determinar lliure i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals a ATHL.Exercise, SL. Així mateix, l'usuari garanteix que és major d'edat i que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l'incompliment de tal obligació. En el cas que les dades aportades pertanyin a un tercer, l'usuari garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a ATHL.Exercise, SL per a les finalitats assenyalades.

 

1. Àmbit d'Aplicació i Responsabilitat
Aquesta política de privadesa aplica a totes les dades personals recollides per ATHL.Exercise Training | Postinjury | Medicine a les seves pàgines web.

 

2. Finalitats del tractament i base jurídica
ATHL.Exercise, SL, tractarà les dades de l'usuari, de manera automatitzada, per a les següents finalitats específiques:

A. Resolució de consultes formulades a través del correu electrònic o de la web.
B. Enviament de comunicacions sol·licitades per vostè en els formularis destinats a aquest efecte sobre els nostres serveis.
C. Resolució de pagaments per solicitud de serveis contractats mitjançant formulari.
D. El tractament de les dades dels usuaris podrà ser realitzat per un prestador de serveis idoni, contractat per ATHL.Exercise, SL. Aquest prestador de serveis únicament tractarà les dades per a les finalitats establertes anteriorment i seguint les seves precises instruccions, complint rigorosament les normes legals sobre protecció de dades personals, seguretat de la informació i altres normes aplicables. En cap cas els nostres encarregats del tractament o prestadors de servei tractaran les seves dades per a altres finalitats o les comunicaran a tercers.

Aquest tractament es realitzarà sempre, previ consentiment de l'usuari mitjançant l'acceptació de la present política de privadesa.

 

3. Comunicació de les dades
No existeix comunicació de dades personals.

 

4. Termini de conservació
ATHL.Exercise, SL conservarà les dades personals dels usuaris únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per les quals van ser recollides així com els terminis de retenció legalment establerts, en els següents termes:

A. Resolució de consultes formulades a través del correu electrònic o formulari web: 5 anys després de la seva contestació.
B. Enviament de comunicacions sol·licitades per vostè en els formularis destinats a aquest efecte sobre els nostres serveis, o bé a través del nostre butlletí de notícies: 5 anys després de la seva sol·licitud.

 

5. Drets dels usuaris
L'usuari podrà, en qualsevol moment i de forma gratuïta, exercir els seus drets d'accés, rectificació o supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades, a través dels mitjans establerts a l'apartat 1 de la present política.

En tot cas, s'informa a l'usuari que, en cas que consideri que ATHL.Exercise, SL ha vulnerat, o ha pogut vulnerar els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable de protecció de dades, podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control, Agència de Protecció de Dades a través del seu web.

​Per mantenir una subscrició en standby degut a un escenari de lesió cal presentar els informes i documentació médica. Per demanar un periode de manteniment, siusplau contecteu: info(at)athlexercise.com

 

6. Revocació del consentiment
L'acceptació de l'usuari al fet que les seves dades puguin ser tractades o cedides tindrà sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius. Per revocar aquest consentiment els usuaris podran contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a través dels canals establerts a l'apartat 1 de la present política.

 

7. Caràcter necessari de les dades sol·licitades
Les dades recollides pel ATHL.Exercise, SL en els diferents formularis a través de les seves pàgines web són necessaries per complir amb les finalitats expressades.
Per tant, si l'usuari no les facilités, ATHL.Exercise, SL no podrà atendre la seva sol·licitud.

 

8. Decisions Automatitzades
ATHL.Exercise, SL podrà elaborar perfils dels usuaris, que permetrà l'adopció de decisions automatitzades, basades en la introducció d'informació realitzada pels usuaris en els diferents formularis amb la finalitat d'enviar les comunicacions comercials sol·licitades per vostè i de formalitzar la contractació i retribució del servei.

 

9. Mesures de protecció de les dades personals
ATHL.Exercise, SL empra mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc que presenta el tractament de dades, en particular com a conseqüència de la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

 

10. Cookies
Aquesta pàgina Web no utilitza cookies, ni qualsevol altre mitjà de captació d'hàbits de navegació dels usuaris.

 

----

ATENCIÓ: Les presents Condicions Generals d'Ús han estat establertes amb data 10/3/2020. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació: per favor, comprovi la data d'emissió en cada ocasió en què es connecti a la nostra pàgina Web i així tindrà la certesa que no s'ha produït modificació alguna que li afecti.

 

 

 

[ENG]

 

LEGAL WARNING

 

1. Purpose and scope of application.

This web page (hereinafter the portal) belongs to ATHL.Exercise, SL (hereinafter ATHL.Exercise Exercise Training | Postinjury | Medicine), with registered office at Avenida Sant Antoni, Ed. Els Arcs, 1st floor, La Massana, AD400, Andorra.

The use of this portal implies acceptance of all the conditions included in this Legal Notice, without reservation of any kind. ATHL.Exercise Training | Postinjury | Medicine may modify the portal and make the changes and modifications it deems appropriate and creates necessary for the proper functionality of the same, without prior notice.

In general, the relations with users derived from the services offered on the portal will be linked to the legislation and jurisdiction of the Principality of Andorra.

2. Information provided on the website.

ATHL.Exercise Training | Postinjury | Medicine makes every effort to provide the information contained in the Portal truthfully and without errors of any kind. In the event that at any time there is an error, at all times outside the will of ATHL.Exercise Training | Postinjury | Medicine, it would be immediately corrected.

In the same way, the contents of the portal may sometimes show provisional information about some products, services or events.

Of the information, contents, affirmations and expressions that contain the products, services or events in the vestibule, the publishers, manufacturers or suppliers of these products must answer. The published images do not have to correspond with the actual products, services or events, being the same guidelines, and being binding the description of the given product, in accordance with the current legal regulations.

 

3. Intellectual and industrial property.

All content published in the store and especially designs, texts, graphics, logos, icons, buttons, as well as software, trade names, trademarks or industrial drawings and any other sign that may be used for industrial and commercial purposes are subject to intellectual property rights of ATHL.Exercise Training | Postinjury | Medicine or third party holders who have duly authorized their inclusion in the portal.

In no case shall it be understood that a license is granted or a waiver, transfer, total or partial transfer of these rights is not granted, nor any right or expectation of right is conferred, and especially, of alteration, exploitation, reproduction, distribution or public communication on these contents without the express permission of ATHL.Exercise Training | Postinjury | Medicine or the corresponding headlines.

The use of the portal for public or commercial purposes is therefore prohibited, so it will not be possible to exploit, reproduce, distribute, modify, publicly communicate, transfer, transform or use the content of the portal. It is expressly forbidden to enter hyperlinks for commercial purposes on web pages outside of ATHL.Exercise Training | Postinjury | Medicine, which allow access to the portal, without prior consent. In any case, the existence of hyperlinks on websites other than us, will in no way imply the existence of commercial or commercial relations with the owner of the web page where the hyperlink is established, nor the acceptance by part of ATHL.Exercise Training | Postinjury | Medicine of its contents or services.

4. Responsibility of ATHL.Exercise Training | Postinjury | Medicine

The products, services and events presented in the portal are in compliance with Andorran law.

Access to the portal will be voluntary, and therefore the responsibility of the user, who will be responsible for any direct or indirect effect that for the use that he makes of the portal, including, but not limited to, , any adverse economic, technical and / or legal result, as well as the disappointment of the expectations generated by our portal, forcing the user to keep ATHL.Exercise Training | Postinjury | Medicine for any of the claims arising, directly or indirectly, from such ATHL.Exercisee Training | Postinjury | Medicine is not responsible for any damages that may be caused by interference, omissions, interruptions, computer viruses, breakdowns and / or disconnections in the operation of this electronic system or in the user's computer equipment and equipment, caused by external causes. at ATHL.Exercise Training | Postinjury | Medicine, which prevent or delay the provision of services or navigation through the portal, or delays or blocks in use caused by deficiencies or overloads of the Internet or other electronic systems, or the inability to provide or allow the service access for causes not attributable to ATHL.Exercise Training | Postinjury | Medicine, due to the user, to third parties, or to circumstances of force majeure. ATHL.Exercise Training | Postinjury | Medicine does not control, in general, the use that users make of the portal.

In particular, ATHL.Exercise Training | Postinjury | Medicine is not responsible in any way for users to use the portal in accordance with law, this Legal Notice, generally accepted morals and good practices and public order, nor do they do so diligently and wisely.

 

5. Obligations of customers and users.

In general, the user undertakes to comply with this Legal Notice, as well as to comply with the special warnings or instructions for use contained in them, on the portal and always act in accordance with the law, good manners and demands of good faith, using due diligence, and refraining from using the portal in any way that could impede, damage or deteriorate the normal functioning of the same, the assets or rights of ATHL.Exercise Training | Postinjury | Medicine, its providers, other users or in general any third party.

 

TERMS OF USE AND GENERAL CONDITIONS:

 

ATHL. Exercise Training | Postinjury | Medicine is a distributor of strength training, training and prescription training and fitness planning and programs. ATHL. Exercise Training | Postinjury | Medicine is legally licensed and qualified to provide, facilitate and monitor physical activity and stress testing. ATHL. Exercise Training | Postinjury | Medicine is not responsible for any risk or consequence of negligence, misuse or lack of knowledge of our programs or for any physical activity, sport or action sport for which it was designed. ATHL. Exercise Training | Postinjury | Medicine. is not responsible for any physical activity conducted under the influence of alcohol, drugs, doping or other ergogenic aids. ATHL. Exercise Training | Postinjury | Medicine promotes a free and healthy practice environment.

 

1. ATHL.4Professionals

ATHL.Exercise supports professionals in the outdoor, physical activity and sports industries. Improving performance to optimize passion is our philosophy. Access, with approval of documentation, ATHL.4 Professionals, ATHL.4 Premium at 9.99 € / month, without cancellation fee.

If you are one:

- Sports Instructor Ski / Snowboard / Climbing / Mountaineering / Mountaineering / MTB

- Mountain guide

- Mountain guide aspiring

- Ski patrol

- Relief and rescue teams

- Seller of sports equipment

Send to info (at) athlexercise.com:

1. Copy of degree

2. Full-time / part-time job company certificate

3. Documentation demonstrate professional experience

 

2. Prices

Prices include VAT.

 

3. Payment methods

ATHL. Exercise Training | Postinjury | Medicine provides an online prescription training and exercise subscription service.

Payment is made by credit / debit card (VISA, MASTERCARD, AMEX, DISCOVER, JCB) and will be charged monthly on an automatic basis. Once the subscription service has been started, the payments will be effective continuously until the opposite interest is notified and they are subject to the General Terms of Use and General Conditions as well as the privacy policy and legal notice.

ATHL.Exercise Training | Postinjury | Medicine. use the following currency: EUROS (€).

4. Cancellations

The unsubscribe must be notified via email to info(at)athlexercise.com.

ATHL.4 and ATHL.4Professionals, the effects of the cancellation will take place at the end of the calendar month from the date of notification without executions. Cancellation not applicable to PRO service and annual installments.

Each subscription has a free trial period of 14 days and no cancellation fee. If the subscription payment is denied, after notification, the access service will be blocked after 7 days.

ATHL.PRO has no cancellation fee.

 

PRIVACY POLICY

 

It is ATHL.Exercise, SL's commitment to respect the privacy of users and the protection and security of their personal data.

The user must carefully read this privacy policy, which has been drafted in a clear and simple way, to facilitate its understanding, and determine freely and voluntarily if you wish to provide your personal data to ATHL.Exercise, SL. Likewise, the user guarantees that he / she is of legal age and that the data provided are true, accurate, complete and updated, being responsible for any damage, direct or indirect, that could be caused as a result of the breach of such

obligation. In the event that the data provided belong to a third party, the user guarantees that he has informed the third party of the aspects contained in this document and obtained his authorization to provide his data to ATHL.Exercise, SL for the aforementioned purposes.

 

1. Scope of Application and Responsibility

This privacy policy applies to all personal data collected by ATHL.Exercise Training | Postinjury | Medicine on their websites.

2. Purposes of the treatment and legal basis

ATHL.Exercise, SL, will process the user's data, automatically, for the following specific purposes:

A. Resolution of queries made via e-mail or the web.

B. Submission of communications requested by you in the forms intended for this purpose on our services.

C. Resolution of payments by request of contracted services through form.

D. The treatment of user data may be performed by a suitable service provider, contracted by ATHL.Exercise, SL. This service provider will only process the data for the purposes stated above and in accordance with its precise instructions, strictly following the legal rules on personal data protection, information security and other applicable rules. In no case will our data processing or service providers process your data for other purposes or communicate it to third parties.

This treatment will always be performed, with the consent of the user, by accepting this privacy policy.

 

3. Communication of the data

There is no communication of personal data.

 

4. Shelf life

ATHL.Exercise, SL will keep the personal data of the users only during the time necessary for the accomplishment of the purposes for which they were collected as well as the legally established retention periods, in the following terms:

A. Resolution of queries made via e-mail or web form: 5 years after replying.

B. Submission of communications requested by you in the forms intended for this purpose on our services, or through our newsletter: 5 years after your request.

5. Users' rights

The user may, at any time and for free, exercise their rights of access, rectification or deletion, opposition, limitation and portability of their data, through the means established in section 1 of this policy.

In any case, the user is informed that, in the event that they consider that ATHL.Exercise, SL has violated, or may have violated the rights that are recognized by the applicable data protection regulations, they may file a claim with the Control Authority, Data Protection Agency through its website.

In order to maintain a standby subscription due to an injury scenario, the medical reports and documentation must be submitted. To request a maintenance period, please contact: info(at)athlexercise.com

 

6. Revocation of consent

The acceptance of the user to the fact that their data can be processed or transferred will always be revocable, without retroactive effects. To revoke this consent users may contact the Data Protection Delegate through the channels established in section 1 of this policy.

 

7. Required character of the requested data

The data collected by the ATHL.Exercise, SL in the different forms through its web pages are necessary to fulfill the purposes stated.

Therefore, if the user did not provide them, ATHL.Exercise, SL will not be able to answer your request.

8. Automated decisions

ATHL.Exercise, SL will be able to elaborate the profiles of the users, which will allow the adoption of automated decisions, based on the introduction of information made by the users in the different forms in order to send the commercial communications requested by you and of formalize the contracting and remuneration of the service.

 

9. Measures to protect personal data

ATHL.Exercise, SL employs appropriate technical and organizational measures to ensure a level of security appropriate to the risk posed by data processing, in particular as a result of accidental or unlawful destruction, loss or alteration of personal data transmitted, stored or treated, or unauthorized communication or access to such data.

 

10. Cookies

This website does not use cookies or any other means of capturing browsing habits of users.

 

----

ATTENTION: These General Conditions of Use have been established on 10/3/2020. At any time we can proceed to modify it: please check the issue date on each occasion that it connects to our website and you will be sure that there has been no modification affecting it.


[ESP]


AVISO LEGAL

 

1. Objeto y ámbito de aplicación.

Esta página web (en adelante el portal) pertenece a ATHL.Exercise, SL (en adelante ATHL.Exercise Exercise Training | Postinjury | Medicine), con domicilio social en Avenida San Antonio, Ed. Los Arcos, 1º1ª planta, la Massana, AD400, Andorra.

La utilización de este portal implica la aceptación de todas las condiciones incluidas en este Aviso legal, sin reservas de ninguna clase. ATHL.Exercise Training | Postinjury | Medicine podrá modificar el portal y efectuar los cambios y modificaciones estime convenientes y crea necesarios para la adecuada funcionalidad del mismo, sin necesidad de previo aviso.

Con carácter general, las relaciones con los usuarios derivados de los servicios ofrecidos en el portal estarán vinculadas a la legislación y jurisdicción del Principado de Andorra.

2. Información suministrada en el website.

ATHL.Exercise Training | Postinjury | Medicine realiza todos los esfuerzos para ofrecer la información contenida en el portal de forma veraz y sin errores de ningún tipo. En caso de que en algún momento se produjera algún error, ajeno en todo momento a la voluntad de ATHL.Exercise Training | Postinjury | Medicine, se procedería inmediatamente a su corrección.

Del mismo modo, es posible que los contenidos del portal puedan mostrar, en ocasiones, información provisional sobre algunos productos, servicios o eventos.

De las informaciones, contenidos, afirmaciones y expresiones que contengan los productos, servicios o eventos en el portal, deben responder los editores, fabricantes o proveedores de estos productos. Las imágenes publicadas no tienen por qué corresponder con los productos, servicios o eventos reales, siendo las mismas orientativas, y siendo vinculante la descripción del producto dada, según la normativa legal vigente.

 

3. Propiedad intelectual e industrial.

Todos los contenidos publicados en la tienda y especialmente los diseños, textos, gráficos, logos, iconos, botones, así como el software, los nombres comerciales, las marcas o dibujos industriales y cualesquiera otros signos susceptibles de utilización industrial y comercial están sujetos a derechos de propiedad intelectual • intelectual e industrial de ATHL.Exercise Training | Postinjury | Medicine o de terceros titulares de los mismos que han autorizado debidamente su inclusión en el portal.

En ningún caso se entenderá que se concede licencia alguna o se efectúa renuncia, transmisión, cesión total o parcial de dichos derechos ni se confiere ningún derecho ni expectativa de derecho, y en especial, de alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública sobre dichos contenidos sin la previa autorización expresa de ATHL.Exercise Training | Postinjury | Medicine o de los titulares correspondientes.

Queda prohibido, por tanto, el uso del portal con fines públicos o comerciales, por lo que no se podrá explotar, reproducir, distribuir, modificar, comunicar públicamente, ceder, transformar o usar el contenido de al portal. Queda expresamente prohibida la introducción de hiperenlaces con fines mercantiles en páginas web ajenas a ATHL.Exercise Training | Postinjury | Medicine, que permitan el acceso al portal, sin consentimiento previo. En todo caso, la existencia de hiperenlaces en sitios web ajenos a nosotros, no implicará en ningún caso la existencia de relaciones comerciales o mercantiles con el titular de la página web donde se establezca el hiperenlace, ni la aceptación por parte de ATHL.Exercise Training | Postinjury | Medicine de sus contenidos o servicios.

 

4. Responsabilidad de ATHL.Exercise Training | Postinjury | Medicine

Los productos, servicios y eventos presentados en el portal son conformes a la legislación Andorrana.

El acceso al portal será voluntario, y, por tanto, responsabilidad del usuario, quien será responsable de todo efecto directo o indirecto que por el uso que haga del portal, incluyendo, de forma enunciativa y no limitativa , todo resultado económico, técnico y / o jurídico adverso, así como la defraudación de las expectativas generadas por nuestro portal, obligándose el usuario a mantener indemne a ATHL.Exercise Training | Postinjury | Medicine por cualesquiera de las reclamaciones derivadas, directa o indirectamente de tales hechos ATHL.Exercisee Training | Postinjury | Medicine no se hace responsable de los perjuicios que se pudieran derivar de interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías y / o desconexiones en el funcionamiento operativo de este sistema electrónico o en los aparatos y equipos informáticos de los usuarios, motivadas por causas ajenas a ATHL.Exercise Training | Postinjury | Medicine, que impidan o retrasen la prestación de los servicios o la navegación por el portal, ni de los retrasos o bloqueos en el uso causados ​​por deficiencias o sobrecargas de Internet o en otros sistemas electrónicos, ni de la imposibilidad de dar el servicio o permitir acceso por causas no imputables a ATHL.Exercise Training | Postinjury | Medicine, debidas al usuario, a terceros, oa supuestos de fuerza mayor. ATHL.Exercise Training | Postinjury | Medicine no controla, con carácter general, la utilización que los usuarios hacen del portal.

En particular, ATHL.Exercise Training | Postinjury | Medicine no responde en ningún caso que los usuarios utilicen el portal de conformidad con la ley, el presente Aviso legal, la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público, ni tampoco que lo hagan de forma diligente y prudente.

5. Obligaciones de clientes y usuarios.

Con carácter general el usuario se obliga a el cumplimiento del presente Aviso Legal, así como cumplir las especiales advertencias o instrucciones de uso contenidas en las mismas, en el portal y obrar siempre conforme a la ley, a las buenas costumbres ya las exigencias de la buena fe, empleando la diligencia debida, y absteniéndose de utilizar el portal de cualquier forma que pueda impedir, dañar o deteriorar el normal funcionamiento del mismo, los bienes o derechos de ATHL.Exercise Training | Postinjury | Medicine, sus proveedores, el resto de usuarios o en general de cualquier tercero.

 

TÉRMINOS DE USO Y CONDICIONES GENERALES:

 

ATHL.Exercise Training | Postinjury | Medicine es un distribuidor de planificaciones y programas de acondicionamiento y adaptación de la fuerza, entrenamiento y prescripción de ejercicio. ATHL.Exercise Training | Postinjury | Medicine está legalmente autorizado y cualificado para proveer, facilitar y supervisar actividad física y pruebas de esfuerzo. ATHL.Exercise Training | Postinjury | Medicine no se hace responsable de ningún riesgo y consecuencias derivadas de la negligencia, mal uso o falta de conocimiento de nuestros programas ni de ninguna actividad física, deporte o deporte de acción por el que ha sido diseñado. ATHL.Exercise Training | Postinjury | Medicine no se hace responsable de ninguna actividad física conducida bajo la influencia del alcohol, drogas, doping u otras ayudas ergogénicas. ATHL.Exercise Training | Postinjury | Medicine promueve un ambiente de práctica libre y saludable.

 

1. ATHL.4Professionals

ATHL.Exercise da apoyo a los profesionales de la industria outdoor y de la actividad física y el deporte. Mejorar el rendimiento para optimizar la pasión es nuestra filosofía. Accede, bajo aprobación de documentación, a ATHL.4 Profesionales, ATHL.4 Premium a 9.99 € / mes, sin cuota de cancelación.

Si eres un:

- Instructor de deportes Esquí / Snowboard / Escalada / Montañismo / Alpinismo / MTB

- Guía de montaña

- Aspirante de guía de montaña

- Ski patrol

- Equipos de socorro y rescate

- Vendedor de material deportivo

Envía a info (at) athlexercise.com:

1. Copia de titulación

2. Certificado de empresa de trabajo a tiempo completo / parcial

3. Documentación Demostrar experiencia profesional

 

2. Precios

Los precios incoluen IVA.

 

3. Métodos de pago.

ATHL.Exercise Training | Postinjury | Medicine provee un servicio de suscripción online de entrenamiento y prescripción de ejercicio.

El pago se efectúa mediante tarjeta de crédito / débito (VISA, MASTERCARD, AMEX, DISCOVER, JCB) y será cargado mensualmente con carácter automático. Una vez iniciado el servicio de suscripción los pagos serán efectivos de manera continuada hasta que se notifique el interés contrario quedando sujeto a los Términos de uso y condiciones generales tanto como la política de privacidad y aviso legal.

ATHL.Exercise Training | Postinjury | Medicine. utiliza la siguiente divisa: EUROS (€).

 

4. Cancelaciones

El cancelament de la suscripción debe ser notificada vía email a info (at) athlexercise.com.

ATHL.4 y ATHL.4Professionals, los efectos de la cancelación tendrán lugar a finales del mes natural desde la fecha de notificación sin execpcions. Cancelación no aplicable a servicio PRO y abonos anuales.

Cada suscripción tiene un periodo de prueba gratuito de 14 días y sin cuota de cancelación. Si el pago de la suscripción queda denegado, tras notificación, con 7 días el servicio de acceso será bloqueado.

ATHL.PRO se sin cuota de cancelación.

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

 

Es compromiso del ATHL.Exercise, SL el respeto de la privacidad de los usuarios y la protección y seguridad de sus datos personales.

El usuario debe leer con atención esta política de privacidad, que ha sido redactada de forma clara y sencilla, para facilitar su comprensión, y determinar libre y voluntariamente si desea facilitar sus datos personales a ATHL.Exercise, SL. Asimismo, el usuario garantiza que es mayor de edad y que los datos aportados son verdaderos, exactos, completos y actualizados, siendo responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionarse como consecuencia del incumplimiento de tal obligación. En caso de que los datos aportados pertenezcan a un tercero, el usuario garantiza que ha informado a dicho tercero de los aspectos contenidos en este documento y obtenido su autorización para facilitar sus datos a ATHL.Exercise, SL para las finalidades señaladas.

1. Ámbito de Aplicación y Responsabilidad

Esta política de privacidad aplica a todos los datos personales recogidos por ATHL.Exercise Training | Postinjury | Medicine en sus páginas web.

 

2. Finalidades del tratamiento y base jurídica

ATHL.Exercise, SL, tratará los datos del usuario, de manera automatizada, para las siguientes finalidades específicas:

A. Resolución de consultas formuladas a través del correo electrónico o de la web.

B. Envío de comunicaciones solicitadas por usted en los formularios destinados al efecto sobre nuestros servicios.

C. Resolución de pagos por solicitud de servicios contratados mediante formulario.

D. El tratamiento de los datos de los usuarios podrá ser realizado por un prestador de servicios idóneo, contratado por ATHL.Exercise, SL. Este prestador de servicios únicamente tratará los datos para las finalidades establecidas anteriormente y siguiendo sus precisas instrucciones, cumpliendo rigurosamente las normas legales sobre protección de datos personales, seguridad de la información y demás normas aplicables. En ningún caso nuestros encargados del tratamiento o prestadores de servicio tratarán sus datos para otros fines o las comunicarán a terceros.

Este tratamiento se realizará siempre, previo consentimiento del usuario mediante la aceptación de la presente política de privacidad.

 

3. Comunicación de los datos

No existe comunicación de datos personales.

 

4. Plazo de conservación

ATHL.Exercise, SL conservará los datos personales de los usuarios únicamente durante el tiempo necesario para la realización de las finalidades para las que fueron recogidos así como los plazos de retención legalmente establecidos, en los siguientes términos:

A. Resolución de consultas formuladas a través del correo electrónico o formulario web: 5 años después de su contestación.

B. Envío de comunicaciones solicitadas por usted en los formularios destinados al efecto sobre nuestros servicios, o bien a través de nuestro boletín de noticias: 5 años después de su solicitud.

 

5. Derechos de los usuarios

El usuario podrá, en cualquier momento y de forma gratuita, ejercer sus derechos de acceso, rectificación o supresión, oposición, limitación y portabilidad de sus datos, a través de los medios establecidos en el apartado 1 de la presente política.

En todo caso, se informa al usuario que, en caso de que considere que ATHL.Exercise, SL ha vulnerado, o ha podido vulnerar los derechos que le son reconocidos por la normativa aplicable de protección de datos, podrá presentar una reclamación ante la Autoridad de Control, Agencia de Protección de Datos a través de su web.

Para mantener una Suscripción en standby debido a un escenario de lesión a presentar los informes y documentación médica. Para pedir un periodo de mantenimiento, por favor contecto: info (at) athlexercise.com

 

6. Revocación del consentimiento

La aceptación del usuario a que sus datos puedan ser tratados o cedidos tendrá siempre carácter revocable, sin efectos retroactivos. Para revocar este consentimiento los usuarios podrán contactar con el Delegado de Protección de Datos a través de los canales establecidos en el apartado 1 de la presente política.

 

7. Carácter necesario de los datos solicitadas

Los datos recogidos por el ATHL.Exercise, SL en los diferentes formularios a través de sus páginas web son necesarias para cumplir con las finalidades expresadas.

Por lo tanto, si el usuario no las facilitara, ATHL.Exercise, SL no podrá atender su solicitud.

 

8. Decisiones Automatizadas

ATHL.Exercise, SL podrá elaborar perfiles de los usuarios, que permitirá la adopción de decisiones automatizadas, basadas en la introducción de información realizada por los usuarios en los distintos formularios con el fin de enviar las comunicaciones comerciales solicitadas por usted y de formalizar la contratación y retribución del servicio.

 

9. Medidas de protección de los datos personales

ATHL.Exercise, SL emplea medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo que presenta el tratamiento de datos, en particular como consecuencia de la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservadas o tratadas, o la comunicación o acceso no autorizados a estos datos.

 

10. Cookies

Esta página Web no utiliza cookies, ni cualquier otro medio de captación de hábitos de navegación de los usuarios.

 

----

ATENCIÓN: Las presentes Condiciones Generales de Uso han sido establecidas con fecha 03/10/2020. En cualquier momento podemos proceder a su modificación: por favor, compruebe la fecha de emisión en cada ocasión en que se conecte a nuestra página Web y así tendrá la certeza de que no se ha producido modificación alguna que le afecte.